FANDOM


Witamy na Katalog Argumentów Kredytowych Wiki

Katalog argumentów prawnych pozwalających skutecznie prowadzić spory z sektorem bankowym

Art.358/1 §1Art.358/1 §2
Art.358/1 §3Art.506 Kc
Art. 304 KpkCel umowy kredytu a wykładnia umowyCytaty i zachowania sędziów
Katalog Argumentów Kredytowych WikiKodeks dobrej praktyki bankowej
Kodeks dobrej praktyki bankowej 1995Kodeks dobrej praktyki bankowej 1999Kodeks dobrej praktyki bankowej 2009
Kredyt walutowyKrytyka glosy D.Krajewskiego dot. umów denominowanychKłamstwo procesowe
Naruszenie obowiązków informacyjnych bankuNowacjaO przepisach dyspozytywnych w ramach 93/13/Ewg
Prawotwórcza funkcja praktyki bankowejPrzy ocenie abuzywności postanowień umowy nie ma żadnego znaczenia jej faktyczne wykonanieSaldo długu w umowie indeksowanej nie jest wyrażone w pieniądzu obcym
Swoboda kontraktowa z szczególna rola bankuUmowa denominowana
Umowa indeksowanaUmowa kredytuUwzględnienie powództwa doprowadziłoby do pokrzywdzenia innych kredytobiorców
Waloryzacja sądowa - zakaz dotyczący kredytówWykładia prawaWywody procesowe
Wzjamene rozliczenie przy unieważnieniuZagadnienia do opracowaniaZasada prawna
Zmiana stosunków między stronami
Ostatnie zmiany
Jak pomóc?

Pomóż nam i spróbuj rozbudować tę wiki.

Możesz także pomóc rozbudować tę wiki poprzez edytowanie zalążków artykułów.

Wyróżniony obraz
Millenium AKTYWA